Regulament Forum

Regulament
Read before ...
User avatar
delta2k2
Site Admin
Posts: 1990
Joined: 11 Sep 2013 15:18
Location: Over the rainbow ...

Regulament Forum

Unread postby delta2k2 » 12 Sep 2013 12:42

Română

01. După inregistrare, primul post este obligatoriu la secţiunea Wellcome! (Bine aţi venit!) ; după acest post veţi avea acces la orice rubrică a forumului
02. Inainte de a posta folosiţi funcţia search a forumului
03. Nu se admite quote (citat) pentru posturi consecutive
04. Evitaţi posturile offtopic
05. Este interzisă postarea de keys sau softuri ce conţin keys
06. Nu sunt admise payservere
07. Este interzisă postarea oricărui tip de soft ce incalcă dreptul de autor (fără licenţă), precum şi "serial number" sau "cracks" pentru aceste softuri
08. Se permit doar link-uri către pagini ce nu deţin o descărcare directă; astfel, fiecare utilizator va decide descărcarea respectivelor informaţii pe propria răspundere
09. Nu se acceptă link-uri sau reclame la alte forumuri, blog-uri, upload-uri şi chat-uri româneşti care au conţinut asemănător
10. Nu sunt admise clonele. Cei care işi vor face mai mult de un username vor fi banaţi permanent
11. La secţiunea Mini-Chat se pot discuta doar aspecte nerelevante cu rubricile forumului; nu transformaţi această secţiune in messenger, atrenându-vă in discuţii interminabile
12. Nu spamaţi forumul sau Mini-Chat-ul
13. Nu se admit semnături sau avatare ofensatoare sau care incalcă alte reguli ale forumului
14. Incercaţi să menţineţi forumul la nivel tehnico-educaţional şi de bună inţelegere intre membrii lui
15. Vorbiţi civilizat şi cu respect
16. Fără politică, pornografie sau rasism
17. Respectaţi regulile specifice secţiunii in care postaţi dacă această secţiune include reguli separate de cele generale
18. Nu solicitaţi şi nu oferiţi schimburi de linii de sharing sau cache pe forum
19. Folosiţi PM in comunicarea personală cu alţi useri
20. Moderatorii nu sunt obligaţi să comunice mutarea, editarea sau ştergerea posturilor acelor utilizatori ce nu respectă regulile acestui forum. Cu toate acestea, o pot face dacă consideră acest lucru oportun


Banarea va putea fi ridicată numai de un administrator al forumului. Folosiţi e-mail : webmaster@satelit-info.com

.................................................. .........................................

English

01. After recording, the first post is compulsory at Wellcome section ! ; after this post you will have access to any cell in the Forum
02. Before posting use the search function of the forum
03. Not allowed quote for consecutive posts
04. Avoid offtopic posts
05. Posting keys or software that contains keys are forbidden
06. No payserveres
07. Are prohibited from posting any type of software that infringe copyright (without license) , and "serial number" or " cracks " for these software
08. It is allowed only links to pages that do not have a direct download, so every user will decide what to download on his own responsibility
09. Do not accept links or advertisements to other forums, blogs, uploads and Romanian chats with related content
10. No clones ! Those who have more than one username will be banned permanently
11. Mini-Chat section can only discuss matters unrelated to the Forum sections
12. Do not spam Forum or Mini-Chat
13. No signatures or avatars allowed offensive or violates other rules of the forum
14. Try to keep the technical level of forum and understanding between members
15. Talk civilized and respectful
16. No politics , porn or racism
17. Follow the posting rules specific section, if this section includes separate from general rules
18. Do not ask and do not offer exchanges lines or cache lines sharing on the forum
19. Use PM in personal communication with other users
20. Moderators are not required to communicate moving, editing and deleting posts to those users who do not respect the rules of this forum. However, they can do this if it consider it's appropriate


Banned account may be lifted only by a board administrator . Use e-mail: webmaster@satelit-info.com

Return to “Regulament”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest